המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

המרכז נועד להפגיש אנשים מתרבויות שונות למקום המכיר בצרכים משותפים ובפתרונות שונים.

המרכז מאפשר יצירת מרקם חברתי הנותן ומענה מתאים לשונים זה מזה.

החזון הוא קידום סובלנות בין אוכלוסיות שונות בישראל בנושאי משפחה, זוגיות ומיניות, שיסייע לשיפור האקלים החברתי בארץ.

המפגש הרב תרבותי היומיומי מבליט את השוני בתפישות העולם ומחריף את הקונפליקטים בחברה ובמשפחה, בעיקר בנושאים רגישים כמו נישואין, זוגיות ומיניות.

משפחה המצליחה להתמודד עם מצוקות במסגרת תפקידי הורות, זוגיות ומגדר, מצליחה להשתלב גם בחברה, על כל תחומיה.

Make a Free Website with Yola.