המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

פעילויות המרכז


פעילויות אחרונות

¤ סדנת הדרכה למנחי מרפאת לוינסקי ב-9 בספטמבר, 2012


¤ כנס עולמי מטעם ISSSWH בפברואר 2012


¤ כנס הורים בנושא פגיעות מיניות בקרב בני נוער


¤ קורס הכשרה למטפלים בנפגעי הטרדה ואלימות מינית


פעילויות שוטפות

¤ סדנאות לבני נעורים בנושאי זוגיות, תקשורת ואמצעי מניעה, איתור ניצני האלימות בזוגיות ומניעתה.

 

¤ קורס למשפחות חד הוריות. יום עיון למתנדבות פרויקט "קדום בריאות לנשים קשישות בקהילה". השתלמות לחברי "קואליציית יחדיו למניעת אלימות במשפחה האתיופית".


¤ ארגון כנס ארצי בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן: "מרב תרבותיות ואדישות לבין תרבותיות ורגישות" בנושאי מיניות ומשפחה.

 

¤ השתלבות בקורסים בבית-הספר הארצי לעבודה סוציאלית של משרד הרווחה: "מיניות ומשפחה במבט בין –תרבותי".

 

¤ יעוץ ארגוני לקהילה דתית שילדיה נפגעו בהטרדה מינית.

 

¤ הוגשו הצעות לתכניות הכשרה שנתיות כמו: מין ותקשורת לביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר-אילן.

 

 

הישגינו עד כה

¤ גיוס של משאב אנושי המצטיין בגיוונו, במקצועיותו ובפעילותו.

 

¤ אוסף ראשוני של חומר לספריה ולמרכז מידע וחדר לאיכסונו.

 

¤ בגיוס כספים באמצעות תרומה שנתית.

 

¤ שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן לחשיפת הנושאים החברתיים של המרכז ולקידומם.

 

¤ תמיכה של המועצה האזורית 'מטה יהודה' במרכז והסכמה להקצאת שטח לבנייתו.

Make a Free Website with Yola.