המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

 כנס 2010

חזרה לעמוד כנסים

אלה בר-גיא: פתיחת הכנס

אני רוצה לברך את באי הכנס הזה:

ילודי הארץ, ילידי אתיופיה, רוסיה, צרפת, אמריקה, ומקומות חשובים אחרים.

אנשים בעלי מקצועות שונים ומגוונים. יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים באתם למקום הנכון. כי לכולנו יש מחסה – וגג משותף ישראל ובו זמנית כל אחד מאנו שייך לקבוצה תרבותית מיוחדת.

באתם לכנס של המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו. לכולנו:

מיניות – תרבות – וצורך למסגרת השתייכות – "משפחה".

למרכז יש חזון ולמדנו מהנביאים בעלי החזון בתנ"ך שככל שהחברה נמצאת בשפל (ראו את המתרחש סביבנו, איזה תופעות מצמררות) ממריא החזון: אנו שמים במרכז את מיניות האדם ומסגרות המשפחה ומחדשים פתוח סובלנות בין = תרבותיות בין = אישית. אנו רוצים לפתח מרכז שיהיו בו תכניות להבנת המיניות שלנו לקבלתה,התערבות ומניה להתנהגות מינית, מרכז מחקרי, מרכז טיפולי, ספריה. והכל ממודר לפי צרכים ותרבויות, ומוזאון שיהוה מקום מפגש מרכזי לכל.

ועל כן התכנסנו.

איך יוצרים שיח בין אישי, ציבורי?

איך יוצרים שפה שאפשר יהיה להשתמש בה?

איך אפשר "להצהיר" – כשם הכנס: מינשר לשלום פנימי, זוגי, ומשפחתי?

באנו ללמוד עם רוביק רוזנטל את תעתועיה של הלשון: מתי היא מגלה ומקשרת. מתי היא מכסה ומנתקת. איך הלשון היא תוצר התרבות ואיך הלשון יוצרת תרבות. ואז נלך ונלמד איך נוכל בעזרת הלשון ליצור מילים ולשון שיפתחו מחסומים ויהדקו קשרים בזוג, במשפחה ובחברה?

Make a Free Website with Yola.