המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

 כנס 2010

חזרה לעמוד כנסים

ליאור גל-כהן נציגה מהמגזר הקיבוצי

הקיבוצים, מתוקף היותם חברה סגורה וקטנה, מתקשים להתמודד עם פגיעות מיניות.
אין בחברה זו יותר פגיעות מיניות מאשר בכלל החברה, אבל הרבה יותר סגרו אירועים כאלה בתוך החברה.

לפני 6 שנים היה יום העיון הראשון בנושא בתנועה הקיבוצית. זהו חידוש, שבעקבותיו ובעקבות החוק למניעת הטרדה מינית, הוחלט גם על הכשרת ממונות יישוביות למניעת פגיעה מינית. היום יש כ-150 ממונות יישוביות.

אחת התובנות: בקיבוץ יש לא רק פוגע ונפגע, אלא גם נפגעים משניים – בני משפחה, הקבילה (במעגל רחב יותר), אנשים בעלי תפקידים (מזכיר, אחות מרפאה וכו'), כי ישנם קשרים ושילובי קשרים.

מהממונות היישוביות מצופה לעשות פעילות מניעה ולהוות כתובת לתיווך עם הקיבוץ ומוסדות טיפוליים.
אנשים (בעיקר נשים) שנפגעו בקיבוצים בעבר היותר-רחוק, רוצים יותר מכל את ההכרה בכך שאירועים אלה אכן קרו.
היום כבר לא שואלים אם זה קרה/קורה, אלא איך מטפלים במעגלים השונים – של הפוגע, הנפגע והחברה.
הקמת גוף כזה של ממונות מאפשר להגיע גם לקיבוצים שאינם מעוניינים כל כך לפתוח את הנושא ולהתמודד עמו.
זהו סוג של חינוך, שיש להתחילו מאנשי המפתח בקהילה והמנהלים, דרך ההורים ועד לבני הנוער והילדים.

Make a Free Website with Yola.