המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

 כנס 2010

חזרה לעמוד כנסים

נתאי מלמדהתמודדות במגזר החרדי

פגיעות מיניות קיימות בציבור הדתי והחרדי כמו בכלל החברה. אין לזה קשר לדת.
החברה החרדית היא סגורה, מצומצמת וערכיה יוצרים קושי לא פשוט.
מתי צריכה להיות חשיפה למין – זו שאלה תרבותית.

דיני אישות, ע"פ הגמרא, הוא נושא שדנים בו בשניים, בפרטיות. היהדות מתייחסת למין בקדושה. בקודש הקודשים היו מעל לארון שני כרובים – אחד זכר ואחת נקבה.

מבחינה תרבותית ניצבת היום החברה החרדית בפני הצורך להתמודד עם נושא הפגיעות המיניות, ש"יצא מהארון". אנשי הקהילה החרדית לא יבואו ליום עיון כמו שנערך כאן.

החברה החרדית לא רואה בחינוך מיני ערך נכון בגיל הילדות והנערות וגם לא ערך לגיטימי.
נושא הפגיעות המיניות מחייב קודם כל התייחסות לגבולות, תוך רגישות תרבותית.

Make a Free Website with Yola.