המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

כנס שנתי של המרכז הבין תרבותי למיניות האדם ומשפחתו

הכנס יתקיים בג'וינט, בגבעת רם, ירושלים, ביום חמישי, ה-26 במאי, 2011

עמיתים נכבדים,
כבכול שנה, מקיים 'המרכז הביו תרבותי למיניות האדם ומשפחתו' כנס, לאנשי מקצוע בתחום המשפחה, המיניות, והחברה.
יש בידינו כבר כמות נכבדה של עבודות, ועדיין, אנו מזמינים בזאת את קהל אנשי המקצוע להציג עבודות בכנס, בנושא:
תפקידי גבר ואישה בתא המשפחתי בחברה רב-תרבותית בגישה בין-תרבותית
מגדר
משפחהתפקידים
בחברה רב-תרבותית

הכנס יכלול הרצאות ושיח עמיתים סביב שולחנות.
הצעות להצגת עבודות מחקר יתקבלו עד ה-15לחודש אפריל, 2011.
נא לשלוח תקציר בן 300-500 מילים אל:
* אלה בר-גיא - יו"ר העמותה, bargai@tzora.co.il
* כרמלה עציון - מרכזת הכנס, carmelaet@yahoo.com
ובתודה על היענות הקהל,
ועדה מדעית
טלי רוזנבאום
רוני שטרקשל
אלה בר-גיא - יו"ר העמותה
ועדת הכנס
כרמלה עציון - מרכזת
ג'וסי פביאן - מזכירה טכנית
עפרה בונדי - גזברית 

Make a Free Website with Yola.