המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

כנס 2011

חזרה לעמוד כנסים

◄ גב' ז'נה בר: תפקידי הגבר, האישה והסבתא, בתא המשפחתי של עולי ברית המועצות לשעבר, במציאות הישראלית

גל ההגירה בשנות ה-90 הוסיף לפסיפס החברה הישראלית אוכלוסייה ייחודית, המאופיינת בין היתר ברמות השכלה גבוהות, בניסיון תעסוקתי נרחב וברקע עשיר בחיי התרבות של ברית המועצות לשעבר. בנוסף, העולים הביאו עמם תפיסות ונורמות ייחודיות לגבי חלוקת תפקידים בין בני המשפחה בתחומים כגון גידול וחינוך הילדים, חלוקת אחראיות על פרנסה והחזקת משק הבית.

מציאות של קשיים כלכליים ומצוקת דיור בברית המועצות הכתיבה אורך חיים משפחתי שונה מזה המוכר בחברה המערבית. משפחות סובייטיות רבות אופיינו בסגנון מגורים רב דורי, כאשר זוגות צעירים התגוררו עם הוריהם תחת קורת גג משותפת. במצב זה הסבים היו שותפים פעילים בגידול נכדיהם ובניהול משק הבית. לסבתות במיוחד היה תפקיד מרכזי באימהות בין דורית (generational mothering), כאשר במשפחות חד הוריות הן אף שימשו כ"תחליף רעיה".

דפוסים משפחתיים אלה לא נעלמו אפילו שנים אחרי התמוטטות המשטר הסובייטי. אותם הביאו עימן משפחות העולים לישראל, אולי שוב מתוך כורח כלכלי, או כדרך מוכרת להתמודדות ותמיכה בחברי המשפחה לנוכח קשיי ההגירה.

ההרצאה מתארת רקע תרבותי ונורמות משפחתיות בחברה הסובייטית, בדגש על חלוקת תפקידים בין בני המשפחה מבחינה מגדרית ובין דורית. בנוסף, תוצג סקירה על חיי המשפחה המהגרת בישראל ומשמעות המעבר התרבותי על הסתגלות המשפחה כמערכת ועל חבריה.

Make a Free Website with Yola.