המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

כנס 2011

חזרה לעמוד כנסים

◄ ד"ר נלי שטיין ומר דן פולק: "אצלי או אצלך?"... – הבחירה באמצעי מניעה כ"מראה" ליחסי מגדר

הבחירה בשימוש באמצעי מניעה נשי, כגון הגלולות, למניעת הריון, אופיינית לזוגות רבים. התייחסות לבחירה זו כאמצעי מניעה זוגי, משקפת את ההירארכיה המגדרית ואת יחסי הכוח הבלתי שוויוניים שעדיין מתקיימים ומשפיעים גם במערכות יחסים מודרניות. בחירה זו מייתרת בקרב זוגות (כמעט מיידית) את הצורך לשימוש בקונדום. מבט ממוקד בסוגיה מעלה כי החלטה זו מחזקת את מרחב החופש וההנאה הגברי ומשמרת את מערך היחסים ההירארכי גם במרחב הפרטי. כך הופך המרחב המיני למקום בו לומדים גברים צעירים – שוב ושוב – על מערך הזכאויות הרחב שלהם ועל כוחו הסימבולי והממשי של הפאלוס.

הדיון המוצע ינסה לבחון צורות התייחסות חברתיות לגוף הנשי, למיניות ולתשוקה הנשית, ובמקביל את הקשרים האינטראקטיביים ביניהן לבין ההתייחסויות לגוף הגבר, למיניות ולתשוקה גברית. הדיון יתייחס לתהליך קבלת ההחלטות הזוגי ולאופן בו משקף הדיון, אם מתקיים כלל, על בחירת אמצעי מניעה, את יחסי הכוח המגדריים. בה בעת, יעלה הדיון את הניסיון להיחלץ ממיקומים מגדרים מסורתיים ולהציע אפשרויות נוספות של מחשבה. אפשרויות חתרניות אלו, שתוצגנה, מתריסות נגד השימוש בגלולה כאמצעי מניעה בלעדי ויחיד ונגד התנהגויות ריצוי של נערות ונשים. כביטוי לעמדה הפמיניסטית הרדיקאלית, המסרבת לקבל שלטון גברי על גוף האישה ומיניותה, תעלה המשמעות הגלומה בשימוש בקונדום הגברי כמשקפת עמדה של שיתוף, עמדה המתרחקת ממיקומים של גבריות הגמונית ומציעה התנהלות אחרת, עמדה של "זוגיות חדשה" ושוויונית יותר.

Make a Free Website with Yola.