המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

כנס 2011

חזרה לעמוד כנסים

◄ ד”ר ניקול דהאן: מגדר במשפחה החרדית

במה מתאפיינות משפחות חרדיות בישראל? מהם תפיסת המגדר, המעמד היחסי של גבר ואישה וחלוקת התפקידים ביניהם אשר הרווחים במשפחות החרדיות במציאות העכשווית? האם אלו תואמים את הדגם האידיאלי כמפורש במקורות המסורתיים היהודים או שמא חלה התפתחות הקשורה לזמן ולמקום? מהן ההשלכות של הקיים על חיי המשפחה ורווחת בני המשפחה? ומה הן המשימות הצפויות כדי לקדם את המשפחה החרדית מתוך פרספקטיבה חינוכית, טיפולית והתערבותית-חברתית? שאלות אלו יידונו באמצעות שילוב של ידע תיאורטי ואמפירי הנובע מן העיסוק האקדמי בסוגיות ומן ההתמודדות הטיפולית בקרב משפחות חרדיות.?”

Make a Free Website with Yola.