המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

כנס 2011

חזרה לעמוד כנסים

◄ גב' טל פלג: השפעת ריבוי תפקידים על דיכאון ועל סיפוק מיני בקרב סטודנטיות לרפואה

בעת המודרנית נשים רבות מתפקדות בסביבה המאופיינת בריבוי תפקידים (מקצוע, הורות, זוגיות, טיפוח הבית), ובמחויבות גבוהה למספר תפקידים. בולטות בהקשר זה נשים במקצוע הרפואה, המתמודדות עם דרישות מקצועיות גבוהות, לצד אי-ויתור על מטרות זוגיות והוריות בחייהן. אצל נשים אלה בולט במיוחד גם אופי נטול פשרות והישגי, המביא אותן להציב לעצמן מטרות גבוהות בכל התחומים. למראית עין, נראה כי נשים אלה אינן משלמות מחיר על הסביבות המלחיצות שהן מעצבות לעצמן, שכן כלפי חוץ הן קומפטנטיות ומתפקדות במלואן. נשאלת השאלה: האם למרות היותן מתפקדות, נשים אלה משלמות מחיר נפשי נסתר על סביבתן מרובת התפקידים והמחויבות?

בקרב נשים מתפקדות, השלכות של ריבוי תפקידים עשויות לבוא לידי ביטוי ברמה האינטימית, בסיפוקן המיני, אשר עשוי להוות ביטוי לפער הגדול בין התמונה החיצונית המושלמת, לבין מצוקה פנימית חבויה. אותו סיפוק מיני עשוי להוות ביטוי לדיכאון לא אופייני, נחבא.

מחקר מקדים שבוצע בקרב כ- 70 סטודנטיות לרפואה מאוניברסיטת בן גוריון, הנמצאות בזוגיות של לפחות חצי שנה, מצא כי בהתאם להשערת המחקר, בקרב אותן נשים נמצאו רמות גבוהות מאד של דיכאון. בנוסף, נמצא כי דווקא גמול מקצועי היה קשור הדוקות לדיכאון ולסיפוק מיני נמוך בקרב אותן נשים. בניגוד לכך, מחויבות לתפקיד ההורי הייתה קשורה לרמות נמוכות של דיכאון. בקרב נשים שאופיינו בביקורת עצמית גבוהה, השילוב של מחויבות גבוהה לתחזוקת הבית ושל מחויבות מקצועית גבוהה, גרר עלייה בדיכאון.

לאור ממצאים אלה, ברצוני להציע מחקר המשך אשר יאפשר להעמיק בהבנת השפעת ביקורת עצמית ומחויבות גבוהה לתפקידים מרובים על הדיכאון ועל הסיפוק המיני. במחקר זה, בכוונתי להגדיל את אוכלוסיית המחקר, על מנת להגביר את עוצמתו הסטטיסטית. בנוסף, בכוונתי להפוך את מערך המחקר ללונגיטודינאלי, אשר יכלול שתי מדידות ויאפשר הסקה סיבתית לגבי השפעת ריבוי התפקידים על דיכאון וסיפוק מיני. בכוונתי להוסיף למחקר את מדידת "השתקת העצמי", מבנה פסיכולוגי שנמצא כקשור לפער בין תפקוד מלא כלפי חוץ, ובין מצוקה פסיכולוגית נסתרת. "השתקת העצמי" נמצאה כקשורה לירידה באינטימיות ולעלייה בדיכאון בקרב נשים, והיא נמצאת במתאם עם ביקורת עצמית. לבסוף, בכוונתי לעשות שימוש בראיונות עומק, אשר יאפשרו הבנה סובייקטיבית ופנומנולוגית של חוויותיהן של המשתתפות במחקר.

מדובר במחקר ייחודי, המנסה לגלות את הרובד הסמוי של דיכאון בקרב מי שכלפי חוץ הינה מתפקדת במלואה ומצליחה, אך כלפי פנים עשויה להימצא בסיכון כפול ומכופל לסבל נפשי עצום, אך נסתר מן העין.

Make a Free Website with Yola.