המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו בתקשורת

בעיתונות

בטלוויזיה

  • ווליניץ, דליק. "המועדון 23" , ערוץ 23. 17 בינואר 2010
  • פריז, ילנה. " המקצוענים ", ערוץ 10. 17 בינואר 2010
  • לפקין שחק, טלי. " ערב חדש ", ערוץ 23. 13 בדצמבר 2009
  • פלד, מיקי. " תכנית הבוקר עם דב גילהר ", ערוץ 10. 11 בדצמבר 2009
Make a Free Website with Yola.