המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

זהותו של צעיר – כגבר בעל יכולת הולדה: תהליך היותו מודע ואחראי לפוריותו

הקדמה: המחקר בודק כיצד גברים צעירים חווים את פוריותם, את אחריותם לגבי מיניותם ואת תפקידם ההורי בעתיד.

נבדק גם איך בנות זוגם הרומנטיות, מסייעות לגברים לבנות מודעות לסוגיות אלו: מיניות – פוריות – ואבהות.

כמו כן יש במאמר הצעות לחמש נקודות ראות להבניית האחריות והמודעות:

1.         תפיסת פוריות

2.         תגובה אמוציונאלית

3.         ידע

4.         זמניות

5.         וחזון ילדות (child vision)

לאחרונה נעשו מחקרים רבים בנושאי מין, תכנון משפחה ואבהות - חברתית של הגבר. מחקרים שכוונתם להעלות נושאים אלו לדיון חברתי.

עד כה לא עסקה הפסיכולוגיה של הגבר הצעיר בנושאי התפיסה העצמית וההתנהגות הגברית כמחוללי ישות בעלת כושר ילודה.

מחקר כזה יכול להעלות את המודעות ליכולת ההולדה ולשיקול הדעת לתנאים מקדימים לקיום יחסי מין.

וכן ליצירת קשר בין זהות הגבר כישות בעלת פוריות וכושר הולדה, לבין התנהגותו המינית והאבהית.

תיאוריות בהגברת רגישות:

1.         מודעות ליכולת ההולדה – מתייחסת לגישות, רגשות ותפיסה עצמית של הגבר כמוליד וכאב לעתיד.

התנהגות בזמן אמת ניזונה גם מהמרכיבים החבויים באישיותו של הפרט, הקשורים לנושא זה.

2.         אחריות בנושא יכולת ההולדה – מתייחסת להתנהגותו שלהגבר ולשיקול דעתו לגבי קיום יחסי המין עם בת זוגו, ותוצאותיו האפשריות, כמו אמצעי מניעה, הפלה ואבהות.

קבוצת המחקר – כללה 37 גברים מגיל 16 -30 שהיו בשלוש השנים האחרונות בקשר זוגי עם אישה אחת לפחות או שהיו נשואים לשעבר.

קבוצת המחקר נועדה להיות הטרוגנית מבחינת הגיל המוצא, ההשכלה ומצב כלכלי. הקבוצה נבחרה מרשימות של מקבלי שרות במוסכים, בקליניקות שמבצעות הפלות, בקורסים להכנה ללידה, בשרותי ייעוץ להורים, בלשכות עבודה, במעונות חסות לחסרי בית, מקשרים אישיים ומאינפורמציה שעברה מפה לאוזן.

ראיונות אישיים - מובנים בחלקם ומוקלטים בשיטה אור-קולית. משך הראיון 60-90 דקה.

התייחסות לזמן: עבר, הווה ועתיד, עם דגש על ההווה.

התייחסות לתוכן: נושאים הקשורים לתפיסת עולם ולניסיון חיים הכולל יחסי אנוש, מין, אמצעי מניעה, הריון, הפלות, אבהות. המרואיינים התבקשו לספר מתי לראשונה חשו שהם יכולים לחולל הריון אצל בת הזוג. המרואיינים נתבקשו לדבר על אופי שונה בהתנהגותם, בקשריהם עם בנות זוג שונות.

היה גם ניסיון לבדוק בראיון באיזו מידה דברו על נושאים אלו עם בנות זוגם, עם חברים, עם בני משפחה, ועם אנשי מקצוע בתחום.

תוצאות:

רמת המודעות של הגברים עלתה לאין ערוך לאחר שגילו שהם יכולים לגרום הריון לבת זוגן.

הידע הזה:

1.         השפיע על מחשבתם, רגשותיהם, הרגשת אחריותם ושנוי התנהגות

2.         יכול להקפיץ את התפתחותם משלב ההתבגרות לשלב הבגרות

המחקר בדק את המשמעות כאשר צעירים חווים עצמם כמסוגלים להפרות את בת הזוג ליחסי מין.

את "הערנות" שלהם כשהם מגלים את הפוטנציאל לכך, ואת מחשבותיהם, רגשותיהם והתנהגותם במובן של להיות "אחראי". ההבנה שיכולתם להפרות, כלומר יכולתם לגרום להריון בלתי מתוכנן, יכול להשפיע על מהלך חייהם. הבנה זו מובילה את הגבר הצעיר בסוג של מסלול שעוזר לו לעבור מהתבגרות לזהות בוגרת. במעבר לשינויים במודעות לפוטנציאל ההפריה, התפתחה הבנה למשמעות של אפשרות להיות אבא.

מחד, כשאתה צעיר ואתה עושה סקס אתה לא בהכרח חושב שזה יכול להוביל להריון. מאידך, נחקר דיווח שרק כאשר הוא ובת זוגו היו בחשש להריון, רק אז הוא הבין את האפשרות שהוא יכול להיות אבא וזה פיתח בו תחושה עמוקה יותר מה פרוש להיות גבר מפרה. יחד עם זאת אומרים החוקרים ששימוש באמצעי מניעה עם ע"י הבנות או הבנים מעיד שיש תהליכים שהם סמויים.

החוקרים סוברים שאחריות וערנות לגבי פוריות משמשת כדחף לשינוי במחשבות והרגשות של הגבר הצעיר. נחקר סיפר שכאשר היה חשש של הריון, הוא הבין שאין לו אמצעים לכלכל משפחה ויאלץ לעזוב את הלימודים ולצאת לעבוד ואולי אף פעם לא יוכל לחזור ללמוד.

המודעות ליכולת ההפריה נבחנת על מספר ממדים: תפיסת ההפריה, תגובות רגשיות, ידע, משך החרדה מהריון, חזון לגבי הילד שיולד.

תפיסת יכולת ההולדה: המודעות ליכולת ההולדה מאפשרת להבין את הקשר בין יחסי מין והריון.

תגובות רגשיות: מתח ותחושת כישלון כאשר אינו מצליח להפרות את בת זוגו, רגשות של כעס, פחד, חוסר בטחון ואמביוולנטיות בעקבות הפלה.

ידע: האופן שבו נרכש הידע ופחות כמות הידע. חוויה של סכנה מהריון בלתי רצוי מגביר מודעות ליכולת ההפריה לעומת ידע שנרכש מחברים, טלביזיה, הרצאה וכ"ד.

ההמשכיות: מהרגע שבו הגבר נחשף להריון הבלתי רצוי ועד שהחשש מתבדה.

חזון הילוד: המחשבה של איזה ילד ייולד, מה יהיה המגדר, האישיות, אפיונים פיזיים ופעילויות משותפות עם הילד נמצאו רלוונטיים למידת המודעות ליכולת ההולדה.

דיון

הנחת המחקר על אינטראקציה בין שני המושגים; מודעות ליכולת ההולדה ואחריות ליכולת ההולדה.

ממצאי המחקר מצביעים על תובנות חדשות לשאלת הזהות והחוויה הגברית לנושא ההפריה במובן החברתי והפסיכולוגי. הממצאים מגלים דרכים שונות בהם גברים צעירים לומדים אודות יכולת ההולדה שלהם ומהי המשמעות לכך עבורם.

ממצאים ראשונים אלה תומכים בהבנה שמעורבות גברים ביחס למודעות ליכולתם להוליד היא הישג חברתי.

גברים צעירים מפתחים רגשות אודות עצמם כבני אדם היכולים להוליד: בשעורי מין בבית ספר, בהתבוננות איך אחרים מתמודדים עם אירועי הפריה, מתוך שיחות עם חברים, משפחה, מתוך היחסים הרומנטיים שלהם וחוויות ההפריה שלהם.

נחקרים סיפקו עדויות איך בנות הזוג שלהם תרמו למודעותם ליכולת ההולדה שלהם.

הממצאים חושפים אותנו לממדים השונים הרלוונטיים למודעות הגברים ליכולתם זו.

ממצאים ראשונים אלה צריכים להיות בסיס למחקר בעתיד לחקור את אופי המורכבות והחפיפה של החוויות הסובייקטיביות של הגברים לנושא מיניותם ויכולת ההולדה שלהם. החוויה האישית על רקע סיטואציה ספציפית שחווה הגבר הצעיר, יחד עם האופי הגלובלי שיש לשאלה של מודעות ליכולת ההולדה. בעיקר יהיה צריך להתמקד איך הממדים מתייחסים זה לזה.

הרלבנטיות של המאמר לגישור המשפחתי

מסבים את תשומת הלב של המגשר ואת רגישותו לגבי הערכת יכולת המשא והמתן עם הגבר. לעורר את תשומת ליבו לבגרותו של הגבר לגבי תפיסת זהותו כבעל יכולת הולדה, ואחריותו להריון של בת זוגו, או את זהותו כאב וכבעל אחריות לילדיו.  

 

תקציר ותרגום ע"י אלה בר-גיא

Make a Free Website with Yola.