המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו


הספר "השד תופס אותך ואתה נופל"

אן פדימן. הוצאת כרמל, ירושלים

 The spirit caches you and you fall down

A Hmong child

Her American doctors

And the collision of two cultures

Ann Fadiman


קהל היעד: אנשי מקצוע מתחום הרפואה, אנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית, וחברה, אנשי חינוך, ואזרחים המתעניינים ברב-תרבותיות ובין-תרבותיות.
סוג הספר/ הז'אנר: ספרות יפה ודוקומנטארית המבוססת על מחקר איכותי.
התחום: חברה במעבר תרבותי במפגש עם עולם הרפואה.

תקציר מאת אלה בר-גיא:

 "השד תופס אותך ואתה נופל" הינו ספר מופת המפגיש שתי תרבויות בזירת הרפואה. זהו סיפור על התנגשות נוראה בין משפחה מתרבות רחוקה לבין התרבות המודרנית, המביאה לאסון רפואי.

בספר מתוארות ברגישות כוונות טובות ואינטרס משותף להצלת תינוקת חולה. אך בשל "קצר תרבותי" לא התממשו כוונות אלה.

גיבורי הספר הם:
ליה - תינוקת חולה במחלת הנפילה (אפילפסיה) או "הקדושה ברוכת הרוחות" (שם התופעה בתרבות המונגית)
בני המשפחה והרופאים המערביים המתקשרים לילדה ולהוריה ומפתחים תוך טיפול מקצועי הרה כישלונות ראייה הורית משותפת לאדם באשר הוא.
בני המשפחה של ליה התינוקת שייכים לקהילה בת 150,000 מונגים שנמלטו מלאוס בשנת 1975 שנכבשה על-ידי הקומוניסטים והתיישבו בעיר מרפד שבקליפורניה.

הפרק הרביעי "האם רופאים אוכלים מוחות?" מביא בפנינו את נקודות המפגש שבין תפיסת הרפואה השבטית- המונגית לבין הרפואה המערבית המביאות לפיצוץ בין השתיים. אך גם מרמזות על דרכים לפיוס, לשילוב ולהגשת עזרה רפואית מערבית למונגים הנזקקים לה.

הספר הוא מסמך אנתרופולוגי המוגש כספרות יפה מרתקת ופותחת את הלב לאהבת הזולת.

בשלב הסופי של מחלתה הפכה ליה הילדה לצמח. להורים נאמר שהיא תמות. על פי קוד המוסר המונגי ניבוי מראש של מוות הוא בגדר טאבו משום שהוא משדר שהאומר עומד להמית את החולה. זה אומר ל"דא", לשד: "התקרב ,זה בסדר, קח אותה!" "איך אתה יכול לדעת בוודאות שהוא ימות אלא אם כן אתה הולך להרוג אותו?"

ליה לא מתה. ימים רבים שכבה כצמח בבית משפחתה שטפלה בה יומם וליל.

"מזמן הנשמות" הוזמן לביתה לערוך טקס בניסיון להחזיר לליה את נשמתה.

ואלו כמה מהשורות ששר לנשמתה:
"איפה את?
לאן הלכת?
האם את בשמים?
האם הלכת לשמש?
חזרי הביתה
חזרי אל אביך
חזרי אל אמך
חזרי חזרי חזרי…"

הנוסחה לכישלון בקליטה רב תרבותית:
"אי שיתוף פעולה בין הקולטים לנקלטים. כל עוד הנקלטים תופסים את היחסים כחד-צדדיים, כשכל הידע מצוי בידי אנשי המערב, ימשיך מה שהממסד הרפואי הציע להתקבל בדחייה והנקלטים לא יראו בו תשובה אלא סוג של כפייה."

הנוסחה להצלחה בקליטה בין תרבותית:
"דו-שיח פורה ומרענן בלי ששום צד שולט או מנצח".

האמון של משפחת ליה ברופאים אבד לעד. הם נמנעו ככל יכולתם ללכת לבית החולים הקהילתי במרסד. אך פעם כאשר פנתה לשם אמה של ליה ושמעה שהבן של זוג רופאיה חלה בלוקמיה, הביטה בעיני הרופאה והן קרבו זו לזו בחיבוק חם ועיני שתיהן זלגו דמעה.

צער אימהי עוקף את כל המכשולים התרבותיים.

ובנימה אישית: הספר הזה הווה בשבילי אבן דרך, ונקודת ציון להבנת המורכבות של תרבות אחרת וחיזק בי את הכמיהה לפיתוח רגישות בין-תרבותית.

Make a Free Website with Yola.